عملکرد مانلی سامسونگ

عملکرد مالی مثبت سامسونگ در ۳ ماهه چهارم سال ۲۰۱۵

سامسونگ گزارش مالی سه ماهه چهارم سال ۲۰۱۵ را منتشر کرد و مشخص شد که این کمپانی سال آرامی را در پیش نخواهد داشت. در حالی که در مقایسه با فصل تابستان نتایج ضعیف تری در ۳ ماهه آخر به دست آمده ، اما با توجه به آمار مشابه سال ...

متن کامل »