عکس سلفی تلفن

گرفتن عکس سلفی با اسلحه جان یک جوان هندی را گرفت

کشته شدن با عکس سلفی

شاید کمتر کسی فکرش را می‌کرد که یک عکس سلفی باعث مرگ افراد شود؛ اما این مقوله واقعاً جدی شده است. به‌تازگی یک جوان ۱۵ ساله که قصد داشت با اسلحه پدر خود عکس سلفی بگیرد، غافل از آن که اسلحه پر است، ماشه را فشار می‌دهد و خیلی راحت ...

متن کامل »