غذاهای چاپی

تاثیر فناوری در غذاهای آینده ؛ غذاهای چاپی و گوشت‌‌های آزمایشگاهی در سبد غذایی افراد

غذاهای آینده

صنایع غذایی یکی از حوزه‌هایی است که دچار تغییرات زیادی در آینده خواهد شد. پیشرفت تکنولوژی و ظهور روش‌های مختلف از جمله مهندسی ژنتیک، تاثیر زیادی در این صنعت می‌گذارد. رشد جمعیت جهان و از سوی دیگر از بین رفتن بسیاری از حیوانات و گیاهان، نگرانی‌ها را در خصوص ذخایر ...

متن کامل »