فروم جهانی

ایران عضو فروم جهانی IPv6 شد

  ایران به عضویت فروم جهانی آدرس‌های IP نسخه۶ درآمد.   با مذاکرات صورت گرفته مابین گروه ضربت IPv6 ایران به نمایندگی از سازمان فناوری اطلاعات ایران لطیف لادید رئیس فروم جهانی IPv6 ایران توانست به عضویت فروم جهانی IPv6 درآید.   با عضویت ایران در این فروم، نام ایران ...

متن کامل »