فنون تحقیقات شبکه

میزبانی FBI از سایت های غیر اخلاقی کودکان برای شناسایی مجرمان

میزبانی FBI از سایت های غیر اخلاقی

این روزها سایت های غیر اخلاقی به آفتی بزرگ برای جامعه بشری تبدیل شده و تندروی برخی از افراد در این حوزه، پای کودکان را هم به میان کشیده است. اوایل سال جاری، اسنادی منتشر شد که نشان می‌داد پلیس فدرال آمریکا (موسوم به FBI) به مدت 12 روز میزبان 23 ...

متن کامل »