فونت های Noto

گوگل فونت های متن باز Noto را با پشتیبانی از 800 زبان معرفی کرد

فونت های متن باز Noto

به منظور آسوده کردن ارتباط میان کاربران سراسر دنیا، شرکت بزرگ گوگل خانواده‌ی جدید فونت های متن باز Noto را معرفی کرده که از 800 زبان مختلف و 110،000 کاراکتر متفاوت پشتیبانی می‌کند. در واقع می‌توان گفت که این خانواده جدید، تمامی نشانه‌ها (Symbol) در استاندارد یونیکد (Unicode) را پوشش می‌دهد.

متن کامل »