فیسبوک وزیر ارشاد

وزیر ارشاد:برای پاسخ به درخواست های مردم از فیسبوک استفاده می کنم

علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی می گوید ، برای پاسخ به درخواست ها و مشکلات مردم و در واقع افرادی که به هیچ ابزار دیگری برای ارتباط با من ندارند از شبکه اجتماعی فیس بوک استفاده می کند.

متن کامل »