قدمت هفت هزارساله تهران

کاووش های باستانی قدمت ۷ هزار ساله تهران را تأیید کرد

چند باستان‌شناس با اشاره به اینکه محل کشف اسکلت در کاوش‌های باستان‌شناسی جنوب خیابان مولوی سکونتگاهی پیش از تاریخ بوده است، قدمت هفت هزارساله در محدوده شهری تهران را تأیید کردند.

متن کامل »