قطب

صداهای عجیب و مرموز از اعماق آبهای قطب شمال

آبهای قطب شمال

طی روزهای گذشته سروصداهای مرموزی از اعماق آبهای قطب شمال شنیده می‌شود. این صداهای عجیب باعث تعجب و نگرانی بومیان و صیادان شده و محققان و حتی ارتش کانادا برای بررسی این اتفاق به تکاپو افتاده‌اند.

متن کامل »

کاووش محققان براي يافتن اشكال ميكروبي حيات در تاريك ترين مناطق قطب جنوب

محققان انگليسي جست‌وجو براي حيات مدفون شده در عمق يخ هاي درياچه‌اي قطب جنوب را اواخر سال جاري ميلادي آغاز مي‌كنند.جست‌وجو براي يافتن اشكال ميكروبي حيات در تاريك ترين مناطق قطب جنوب و در عمق سه كيلومتري يخ هاي درياچه «الس ورث» (Ellsworth) با بررسي نمونه هاي آب و گل ...

متن کامل »