قمر کوچک زحل

در کوچکترین قمر زحل اقیانوسی از آب کشف شد !

محققان می‌گویند موفق شده‌اند روی یکی از قمرهای کوچک زحل و زیر نزدیک به ۲۵ مایل یخ، یک اقیانوس زیرزمینی از آب بیابند که حداقل وسعت آن به اندازه دریاچه سوپریور(Superior) است که بزرگ‌ترین دریاچه آمریکای شمالی به شمار می‌رود. در ادامه با مشروح این اخبار با گجت نیوز همراه ...

متن کامل »