لوازم جانبی سرفیس پرو 4

نگاهی به لوازم جانبی جدید تبلت سرفیس پرو ۴ مایکروسافت

یکی از بازیگران اصلی کنفرانس امروز مایکروسافت در نیویورک ، تبلت جدید سرفس پرو ۴ بود.مایکروسافت همراه با این تبلت تعدادی لوازم جانبی را برای آن معرفی کرد. این لوازم بسیار خوب و با کیفیت، قابل استفاده بر روی سرفس پرو ۳ نیز هستند و مایکروسافت، با یک تیر دو ...

متن کامل »