لوگو تابستانی گوگل

گوگل با لوگوی متحرک کارتونی خود به استقبال فصل تابستان رفت

آخرین لوگوی گوگل، تحویل فصل تابستان و آغاز بلندترین روز سال را جشن گرفته است که در ایران از دیروز شنبه و با طلوع آفتاب در ساعت ۵:۴۸ دقیقه صبح آغاز شده است.در ادامه توجه شما را به مشاهده این تصویر جالب جلب می کنیم.با گجت نیوز همراه باشید.

متن کامل »