لوگو تابستانی گوگل

گوگل با لوگوي متحرک کارتوني خود به استقبال فصل تابستان رفت

آخرین لوگوی گوگل، تحویل فصل تابستان و آغاز بلندترین روز سال را جشن گرفته است که در ایران از ديروز شنبه و با طلوع آفتاب در ساعت ۵:۴۸ دقیقه صبح آغاز شده است.در ادامه توجه شما را به مشاهده اين تصوير جالب جلب مي کنيم.با گجت نيوز همراه باشيد.

متن کامل »