ماموریت فضایی Expedition 50

شین کیمبرو به عنوان پنجاهمین فرمانده ایستگاه فضایی بین المللی انتخاب شد

فرمانده ایستگاه فضایی بین المللی

ایستگاه فضایی بین‌المللی (ISS) در طول تاریخ ۱۶ ساله‌ی خود فرماندهان زیادی داشته است و اکنون فرد جدیدی فرماندهی این ایستگاه را بر عهده خواهد گرفت. در روز ۲۸ اکتبر، شین کیمبرو طی مراسمی به عنوان پنجاهمین فرمانده ایستگاه فضایی بین‌المللی برگزیده شد.

متن کامل »