متاکریتیک

گیم‌شات: متا پرستی به جای متاع پرستی؛ «متا» بت بزرگی که باید شکسته شود

متا

تقریبا اغلب مخاطبان امروزی پیش از تجربه یک بازی، فیلم، سریال و یا هر محصولی از این دست، به متای آن توجه کرده و می‌توان ادعا کرد، متا تا حد بسیار زیادی در انتخاب یا عدم انتخاب آن محصول نقش دارد ولی آیا همیشه متا راست می‌گوید؟ آیا متا می‌تواند ...

متن کامل »