مرکز تحقیقاتی

مرکز مخفی تحقیقاتی هواوی برای اهدافی خاص راه‌اندازی شده است!

مرکز مخفی تحقیقاتی هواوی

به دلیل جنگ تجاری ایجادشده میان آمریکا و چین، مشکلات زیادی گریبان شرکت هواوی را گرفته است. اینطور که پیداست، مرکز مخفی تحقیقاتی هواوی به منظور رهایی از تحریم آمریکا و همچنین خودکفایی غول تکنولوژی چین در زمینه تولید انواع تراشه ایجاد شده است.

متن کامل »