مرکز تعمیر آیفون

شکایت علیه اپل در دادگاه منجر به ساخت یک مرکز تعمیر آیفون در روسیه شد

مرکز تعمیر آیفون

شکایت از اپل منجر به راه‌اندازی یک مرکز تعمیر آیفون در کشور روسیه شد. یکی از دارندگان آیفون در روسیه با مشکلی در گوشی خود مواجه شد. دیمیتری پتروف با نمایشگر گوشی آیفون خود دچار مشکل شد؛ اما او به دلیل نبود هیچ مرکز تعمیر آیفون در کشور روسیه نتوانست ...

متن کامل »