مشعل المپیک در فضا

برای اولین بار در تاریخ : حمل مشعل المپیک زمستانی ۲۰۱۴ در فضا

 برای نخستین بار در تاریخ سفرهای فضایی، مشعل بازی‌های المپیک زمستانی ۲۰۱۴ در یک پیاده‌روی فضایی توسط دو کیهان نورد روس مستقر در خارج از ایستگاه فضایی بین‌المللی (ISS) حمل شد.

متن کامل »