معلق نگه داشتن جسم

شناوری انسان و غلبه بر جاذبه زمین با تکنولوژی پرتو کششی

شناوری انسان و غلبه بر جاذبه زمین را تکنولوژی پرتو کششی

شناوری انسان به وسیله فناوری پرتو کششی آکوستیک موضوعی است که دانشمندان به تازگی پیشرفت‌های چشم‌گیری را در آن گزارش کرده‌اند؛ به بیان دیگر، غلبه بر جاذبه زمین برای انسان به این روش، به زودی ممکن خواهد شد.

متن کامل »

فراصوت اینک می‌تواند اشیاء بزرگ را نیز در هوا معلق نگه دارد!

روش معلق نگه داشتن اشیاء در هوا توسط فراصوت

اخیراً دانشمندان به لطف روش شناور سازی صوتی موفق شده‌اند تا با استفاده از فراصوت ، اشیای بزرگ‌تر از امواج صوتی را نیز بر روی هوا به صورت معلق نگه دارند. اینک در آینده‌ای نزدیک شما می‌توانید مایعات و یا اشیای بسیار داغ نظیر فلز داغ را بدون نیاز به ...

متن کامل »