مقاوم سازی

ساخت دستگاهی كه ساختمانها را در برابر زلزله نامرئی می كند

دانشمندان بر این باورند كه در آینده نزدیك، یك دستگاه پوششی می تواند برجها و آسمان خراشها را در برابر زلزله نامرئی و ایمن كند. به گزارش سرویس فناوری خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، این شیوه بر اساس تحقیقات در مورد دستگاه های پوششی بوده كه به نامرئی كردن اجسام می ...

متن کامل »