مقاوم سازی

ساخت دستگاهی که ساختمانها را در برابر زلزله نامرئی می کند

دانشمندان بر این باورند که در آینده نزدیک، یک دستگاه پوششی می تواند برجها و آسمان خراشها را در برابر زلزله نامرئی و ایمن کند. به گزارش سرویس فناوری خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، این شیوه بر اساس تحقیقات در مورد دستگاه های پوششی بوده که به نامرئی کردن اجسام می ...

متن کامل »