منظره&quot

فوکوس : مناظر زیبای زمین

بی‌شک طبیعت بهتر از هر نقاش چیره دستی بهترین شیوه برای عرضه برترین جلوه‌های طبیعی‌اش را بلد است. درجه حرارت زیر صفر یا امواج گرمایی بسیار بالا برایش مفهومی ندارند، طبیعت راهی برای مهار هرچیزی یافته است.

متن کامل »