منظومه شمسی

اگر اندازه تمام سیاره های منظومه شمسی دو برابر شود، چه اتفاقی رخ می‌دهد؟

اندازه سیاره های منظومه شمسی دو برابر

تعادل ایجاد شده بین سیاره های مختلف منظومه شمسی و خورشید باعث شده که در کره زمین حیات شکل بگیرد. اما اگر روزی اندازه تمام سیاره های منظومه شمسی دو برابر شود، چه اتفاقی رخ خواهد داد؟

متن کامل »

اخترشناس هاروارد سیارک مرموز اوموآموا به احتمال زیاد، یک تکنولوژی فرازمینی است

سیارک مرموز اوموآموا

تا به امروز همچنان سوالی اساسی درباره اوموآموا بی‌پاسخ مانده: اینکه صرفاً یک سیارک مرموز است یا یک فضاپیمای بیگانه؟ یکی از اخترشناسان هاروارد هم پاسخی برای این سوال دارد.

متن کامل »