میدان شناور Palm Beach

ساخت یک میدان شناور بر روی آب با استفاده از فناوری زیردریایی

میدان شناور بر روی آب

یک فضای زیبای شهری در پالم بیچ فلوریدا ساخته می‌شود. این میدان شناور بر روی آب با استفاده از فناوری ساخت زیردریایی ایجاد شده و شامل امکانات رفاهی و تفریحی بسیاری مانند استخر، رستوران و میدان عمومی است.

متن کامل »