میز صبحانه

وقتی میز صبحانه ، بوم نقاشی می شود !

خلاقیت ، یکی از مهمترین فاکتور های هنرمندان است.برای یک هنرمند از تمام دنیای پیرامون خود الهام گرفته و هر چیزی را برای خلق آثار جدید مورد استفاده قرار می دهد.درست همانند هنرمند گمنامی که ما می خواهیم  تعدادی از آثار جالب و دیدی اش را که بعضی از روزها ...

متن کامل »