نامرئی سازی پهبادها

دارپا به دنبال نامرئی سازی پهبادها !

بر اساس گزارش های منتشر شده ، سازمان پروژه های پیشرفته تحقیقاتی دفاعی آمریکا ، دارپا (DARPA) در حال کار بر روی پروژه ای برای نامرئی سازی پهبادهاست ! هدف از این پروژه این است که پهپادها بتوانند پس از انجام ماموریت خود نامرئی شوند. این پروژه که ICARUS نام دارد، ...

متن کامل »