نکسوس 8 گوگل

آیا این تصویر تبلت نکسوس ۸ گوگل است ؟

تصویری که در ابتدای پست مشاهده می کنید توسط سایت چینی MyDrivers منتشر شده و به تبلت نکسوس ۸ گوگل نسبت داده شده است.چیزی که بیشتر از همه نظر ما را به خود جلب می کند حاشیه بسیار زیاد این تبلت است که البته این حاشیه زیاد به دلیل قرار ...

متن کامل »