نیروی هوایی واندنبرگ

پرتاب ماهوارهWorldview-3به فضا با هدف عکس برداری باکیفیت از زمین

ماهوارهWorldview-3 با هدف ثبت تصاویری با وضوح بالا از زمین روز چهارشنبه هفته گذشته از  کالیفرنیا بر روی موشک اطلس پنج از پایگاه نیروی هوایی واندنبرگ به فضا پرتاب شد .

متن کامل »