هدفون های جدید Orosound

هدفون های جدید Orosound صداهای مزاحم را از گوش شما دور می‌کنند

هدفون های جدید Orosound صداهای مزاحم را از گوش شما دور می‌کنند

هدفون های جدید Orosound که در جریان رویداد سی ای اس سال جاری معرفی شده‌اند، می‌توانند سر و صدای اطراف را خنثی کنند و در محیط هایی شلوغ مانند خیابان و پارک که لازم است بر روی صدای پخش شده از هدفون تمرکز داشته باشید، شما را کمک خواهند کرد.

متن کامل »