هشدار ناجا به خودروسازان

هشدار ناجا به خودروسازان ؛ خودروها ایمن نشوند جور دیگری برخورد می‌کنیم!

هشدار ناجا به خودروسازان

بار دیگر موضوع کیفیت و ایمنی پایین خودروهای ایرانی و باز هم هشدار ناجا به خودروسازان. در سال‌های اخیر، انتقاد از کیفیت پایین خودروهای تولید داخل به موضوعی تکراری تبدیل شده و بارها شاهد هشدارهایی از سوی نیروی انتظامی و راهنمایی و رانندگی به شرکت‌های خودروسازی بودیم که در نهایت ...

متن کامل »