همزاد منظومه شمسی

کشف نخستین همزاد منظومه شمسی

دانشمندان و منجمان اروپایی دومین منظومه خورشیدی و شبیه ترین آنها ، به منظومه شمسی را کشف کردند. منظومه Koi-351 هفت سیاره دارد که سیارات خاکی آن نزدیک به ستاره‌ی مادر و سیارات غول‌پیکر گازی در فاصله‌ای دورتر از آن در حال چرخش میباشند.

متن کامل »