هنر نمایی در شن

تماشا کنید : هنر نمایی در سواحل شنی

هنر حد ومرز نمی شناسد ، تنها کافیست که ذوق آن را داشته باشید.این ذوق در آندرس آمادور وجود دارد.وی با خلق نقاشی های زیبا در سواحل شنی هنر خود را عرضه کرده است هرچند که عمر این نقاشی ها بسیار کوتاه باشد.در ادامه شما را به دیدن تصاویر و ...

متن کامل »