هوآوی Ascend Mate7

حل 7 مشکل رایج گوشی ها توسط Huawei Ascend Mate7

من می توانم ایمیل هایم را چک کنم ! می توانم کارهای بانکی ام را به راحتی انجام دهم ! می توانم تلویزیون ببینم ! می توانم … هر کاری انجام دهم ! با این حال ما هنوز باید محدودیت ها را تحمل کنیم . پسورد چی بود !؟ وای ...

متن کامل »