هوشمند سازی مدارس

تجهیزات هوشمند مدارس ، کمک چندانی به رشد تحصیلی دانش آموزان نمی کند!

تحقیقات جدیدی که توسط سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی اروپا انجام شده است نشان می دهد که تجهیزات هوشمند مدارس ، کمک چندانی به رشد تحصیلی دانش آموزان نمی کند.این سازمان حتی معتقد است در نظام‌های آموزشی که از کامپیوتر زیاد استفاده می‌شود نتایج تحصیلی دانش‌آموزان ضعیف‌تر است.با گجت نیوز ...

متن کامل »