هویتزر

کشور مصر، سیستم‌ توپخانه‌ هویتزر خودکشش K9 تندر ساخت سامسونگ را برای ارتش خود برگزید

هویتزر خودکشش K9 تندر

طی 10 سال اخیر مصر تصمیم به نوسازی ارتش خود گرفته و دست به معامله‌های بزرگی زده است؛ خرید هویتزر خودکشش K9 تندر از سامسونگ جدیدترین آن‌هاست.

متن کامل »