پاک کردن اطلاعات از اینترنت

با زدن این دکمه وجود خود را از سرتاسر دنیای اینترنت حذف کنید!

حذف تمامی حساب های کاربری در اینترنت

استفاده از اینترنت روز به روز در حال گسترش است و جوامعی که هنوز درصد زیادی از جمعیتشان کاربر پای ثابت اینترنت نیستند، تقریبا عقب افتاده خطاب می‌شوند. زمانی تحقیق و جستجو درباره یک موضوع علمی، کاری مشکل و طاقت فرسا بود و شخص محقق می‌بایست برای دست یافتن به ...

متن کامل »