پایان عمر زمین

6 فاجعه کیهانی که می‌توانند به حیات بر روی زمین پایان دهند

فاجعه کیهانی

اگرچه برخی افراد شدیدا به روزمرگی خود مشغول شده و به جز کارهای شخصی به هیچ چیز دیگری فکر نمی‌کنند، اما هنوز افرادی هستند که گهگاه به مسائلی همچون سرنوشت کره زمین و زمان پایان حیات آن می‌اندیشند. این دسته از افراد احتمالا پایان عمر این تمدن و یا حتی ...

متن کامل »