پایگاه

تحقق روياي ساخت پايگاه دائمي بشر روي کره ماه به لطف پرينتر هاي 3 بعدي

به جرات مي توان گفت که فناوري پرينتر هاي 3 بعدي يکي از دستاوردهاي مهم دنياي تکنولوژي امروزي است و تا کنون کاربرد هاي بسياري داشته است.اکنون نوبت به استفاده از این تکنولوژی برای ساخت اولین پایگاه دائمی بشریت بر روی ماه رسیده است. گفته می شود هزینه و مواد ...

متن کامل »