پرش از ارتفاع 8 کیلومتری

ویدیوی سقوط آزاد از ارتفاع ۸ کیلومتری آن هم بدون چتر نجات !

سقوط آزاد از ارتفاع 8 کیلومتری

Luke Aikins ، نام شخصی با دل و جرات است که اخیرا یک سقوط آزاد از ارتفاع ۸ کیلومتری آن هم بدون چتر نجات انجام داده و رکوردی عجیب را به نام خود ثبت کرده است.در ادامه ویدیوی این پرش شگفت انگیز را تماشا خواهید کرد.

متن کامل »

تماشا کنید: پرش از ارتفاع ۸ کیلومتری بدون چتر نجات !

پرش از ارتفاع

پرش از ارتفاع ۸ کیلومتری بدون چتر نجات ؛ بله تیتر را درست خوانده اید این همان کاری است که یک ورزشکار جسور با نام Luke Aikins به تازگی انجام داده که در ادامه مطلب می توانید ویدیوی این پرش خطرناک را تماشا کنید.

متن کامل »