پسورد با ضربان قلب

با کشفیات جدید دانشمندان استفاده از ضربان قلب به عنوان رمز عبور ممکن می شود

    در به خاطر سپردن رمزهای عبور مشکل دارید؟ شاید بد نباشد از قلب تان به عنوان رمز عبور استفاده کنید. این یک روش جدید است که از ضربان قلب هر شخص به عنوان کلید دسترسی استفاده می کند. برای مثال اطلاعات هارد شما بعد از اینکه با انگشت ...

متن کامل »