پیری رئیس جمهورهای آمریکا

چهره رئیس جمهورهای آمریکا قبل و بعد از سمت ریاست جمهوری

رئیس جمهورهای آمریکا - باراک اوباما

کشور آمریکا به دلایل ارتباط‌های تنگاتنگ سیاسی و اقتصادی با سایر کشورهای جهان در مرکز تنش و حساسیت قرار دارد. نقطه تمرکز تمامی تنش‌ها و استرس‌های وارد بر یک کشور نیز بر دوش مسئولین به ویژه رئیس جمهور آن کشور است. تصاویری که در ادامه مشاهده می‌کنید چهره رئیس جمهورهای ...

متن کامل »