پیش بینی زلزله

بدترین زلزله های جهان در طول تاریخ ؛ زمین لرزه خوی و ترکیه کجای لیست است؟

بدترین زلزله جهان

به بهانه رخ دادن زلزله‌های غم‌انگیز اخیر در خوی، ترکیه و سوریه، امروز نگاهی خواهیم داشته به بدترین زلزله های ثبت شده جهان در تاریخ. همچنین در پایان نیز به مقایسه شدت و تلفات زمین لرزه های خوی و ترکیه با مرگبارترین نمونه‌ها خواهیم پرداخت.

متن کامل »

یک محقق هلندی 3 روز قبل زلزله ترکیه را در توییتر پیش‌بینی کرده بود!

زلزله ترکیه و سوریه در حال حاضر به یکی از بحرانی‌ترین وقایع طبیعی چندسال اخیر تبدیل شده است؛ اما آیا می‌دانید یک محقق هلندی چند روز پیش در حساب توییتر خود این اتفاق را پیش‌بینی کرده بود؟

متن کامل »