چراغ‌قوه بدون باتری

ساخت چراغ‌قوه ای بدون باتری که تنها با گرمای بدن کار می کند !

به تازگی یک استارت آپ کمپینی در سایت کیک استارتر به راه انداخته که با استقبال بسیار خوبی روبرو شده است.محصول این استارت آپ که Lumen نام دارد یک چراغ‌قوه کوچک است که بدون نیاز به باتری و تنها با گرمای بدن کار می کند.

متن کامل »