کابل اینترنت اقیانوس آرام

کابل اینترنت ۹۰۰۰ کیلومتری اقیانوس آرام چگونه ساخته شد؟

کابل اینترنت 9000 کیلومتری

اوایل سال جاری بود که کابل اینترنتی عظیمی میان آمریکای شمالی و ژاپن از طریق افیانوس آرام کشیده شد که می‌توانست اطلاعات را با سرعت خیره‌کننده ۶۰ ترابیت بر ثانیه (۶۰۰Tbps) منتقل کند. با اینکه سازندگان در مورد این طرح بزرگ، اطلاعاتی را در اختیارمان قرار دادند، اما برای ما بسیار ...

متن کامل »