کالبدشکافی گوگل گلاس

رازي که با کالبدشکافي نمايان شد : توليد عينک هوشمند گوگل تنها 80 دلار براي اين شرکت هزينه دارد!

گوگل گلاس یا عینک گوگل یکی از ابزارهایی است که در آینده بیشتر از آن خواهیم شنید و کاربردهای فراوانی پیدا خواهد کرد. این گجت در اختیار عموم مردم قرار ندارد و البته کسی که بخواهد یکی از آنها را داشته باشد می بایست مبلغ ۱۵۰۰ دلار برای خرید آن ...

متن کامل »