کاهش سرعت رشد یخ های قطب شمال

کاهش سرعت رشد یخ‌ها با افزایش بی‌سابقه دمای قطب شمال

دمای قطب شمال

آخرین باری که آفتاب در قطب شمال طلوع کرد یک ماه پیش بود و تا بهار سال آینده دیگر این منقطه رنگ آفتاب را نخواهد دید. افزایش دمای قطب شمال در سال‌های اخیر، سبب نگرانی بسیاری از محققین و دانشمندان شده است. به‌علاوه، اواسط ماه اکتبر (اواخر مهر ماه) بود که کاهش قابل ...

متن کامل »