کاووشگر فیله

فرود موفقیت آمیز کاوشگر فیله بر سطح دنباله دار 67 پی + ویدیو ( بروزرسانی 4 )

سرانجام فضاپیمای روزتا (Rosetta) پس از ده سال تعقیب یک دنباله دار در فاصله ی حدود ۴۰۵ میلیون کیلومتری از زمین شب گذشته توانست کاوشگر خود  ، فیله را با موفقیت روی سطح دنباله دار  ۶۷ پی / چریموف-گراسیمنکو فرود بیاید.

متن کامل »