کتابخانه ملی قزاقستان

طرح برنده مسابقه بین المللی طراحی کتابخانه ملی قزاقستان

شرکت BIG جایزه اول مسابقه آزاد بین المللی طراحی کتابخانه ملی قزاقستان درشهر آستانه را به خوداختصاص داد.یاین ساختمان جدید به مساحت ۳۳۰۰۰ متر مربع، به وسیله ۲ ساختار به هم پیوسته یک جریان مداوم را در بنا به وجود آورده است : دایره کامل و مارپیچ های معمولی .و ...

متن کامل »