کتابفروشی با تانک

ابزار آدم کشی که به خدمت فرهنگ درآمد : فروش کتاب با تانک جنگی !

شاید باورش سخت باشد اما حتی با یک ماشین جنگی نظیر تانک ، که ذاتا برای نابودی نوع بشر طراحی و ساخته شده است هم می توان در راستای پیشبرد فرهنگ و دانش انسان ها استفاده کرد ! این دقیقا همان کاری است که یک فرد خلاق آرژانتینی بنام رائول ...

متن کامل »