کرنینگ

تماشا کنيد : نمايش عملکرد لايه شيشه اي ضد انعکاس شرکت کرنينگ

شرکت کرنينگ که به توليد محافظ هاي صفحه نمايش گوريلاگلاس معروف است اين روز ها رد پايش را در تمامي پرچم دارن مطرح بازار به جا گذاشته است.اما فعاليت کرنينگ به طراحي و توليد محافظ هاي صفحه نمايش محدود نمي شود.

متن کامل »