کشف آب در فراسیارات

کشف آب در فراسیارات با شیوه‌ای جدید

کشف آب در فراسیارات

کشف آب در فراسیارات همواره چالشی جدی برای ستاره شناسان بوده است. در واقع کشف یک سیاره به خودی خود بسیار پیچیده و چالش‌برانگیز است. حال تصور کنید دانشمندانی که قصد دارند آب را بر روی سیارات کشف کنند با چه مشکلاتی باید مواجه شوند.

متن کامل »