کشف سیاره مشابه نپتون

دو سیاره جدید توسط ستاره شناسان برزیلی کشف شد

دو سیاره جدید

تیمی از ستاره شناسان برزیلی موفق شد تا دو سیاره جدید را در اطراف یک ستاره‌ی مشابه خورشید به نام HIP 68468 کشف کند. این دو سیاره به دلیل شباهت جرمی به نپتون و زمین با نام‌های «ابر نپتون» و «ابر زمین» شناخته می‌شوند.

متن کامل »